/ 3 نظر / 37 بازدید
طنین

ما انسانها هممون سر درگم هستیم عزیزم.[خداحافظ]

همشهری آرش

سلام مصطفای عزیز به فضای زنده ی سایبر خوش آمدی . فتووبلاگ مبارک . در مورد فتوژورنالیسم چیزهایی هست که باید حتماً بدانی . مثل این : http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=2490 البته رئوس مطالب اینجاست و شما باید به دنبال ریز داستان سفرت را شروع کنی. هرچه زودتر بهتر. کتابها و مطالب وبسایت دکتر شکرخواه به تو خیلی کمک می کند: http://www.ketabnews.ir/detail-6331-fa-1.html